Regulamin

Warunki ogólne zamówień realizowanych w sklepie internetowym belgicadeweerdpolska.pl (“Warunki Ogólne”)

Wykaz treści

 1. Zakres zastosowania Warunków Ogólnych
 2. Zawarcie umowy w sklepie internetowym
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy| Prawo do odstąpienia od umowy i jego konsekwencje
 4. Ceny
 5. Minimalna wartość zamówienia | Koszty dostarczenia
 6.  Zwrot
  6.1 Sposoby zwrotu rzeczy zamówionych w sklepie internetowym belgicadeweerdpolska.pl oraz telefonicznie
  6.2 Specjalne warunki dotyczące zwrotu w przypadku dostarczenia przez spedytora
 7. Warunki dostarczenia
 8. Dostępność produktów
 9. Płatności
  9.1 Płatności przez Przelewy24
  9.2 Płatność kartą kredytową
  9.3 Płatność za pobraniem
 10. Rękojmia
 11. Odpowiedzialność
 12. Ochrona danych osobowych
 13. Prawa do zawartości strony www sklepu internetowego www.belgicadeweerdpolska.pl
 14. Język umowy | Wybór prawa | Operator
 15. Zmiany Ogólnych Warunków

1. Zakres zastosowania Warunków Ogólnych

Niniejsze Warunki Ogólne znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych drogą telefoniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w sklepie internetowym ibelgicadeweerdpolska.pl, pod adresem http://belgicadeweerdpolska.pl, w wersji obowiązującej w dacie złożenia zamówienia.

2. Zawarcie umowy w sklepie internetowym.
Prezentacja produktów w sklepie internetowym

Produkty, w szczególności produkty w ofercie specjalnej, będą dostarczane jedynie w zwykłych ilościach detalicznych dla konsumentów, z wyłączeniem celów zarobkowych.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy| Prawo do odstąpienia od umowy i jego
konsekwencje

3.1 Prawo do odstąpienia od umowy
Masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania powodu. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym posiadanie ostatniej części zamówienia lub ostatniej partii produktów zostanie na Ciebie przeniesione lub też na osobę trzecią przez Ciebie wskazaną, z wyjątkiem podmiotu realizującego dostarczenie produktu. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować:

FHU Paweł Sławek
ul. Prężyńska 26b
48-200 Prudnik (Poland)

E-mail: info@belgicadeweerdpolska.pl

Numer telefonu: +48 722 133 732 (od poniedziałku do piątku, także w dni wolne od pracy, od 9.00 do 17.00).

Informacja powinna stanowić decyzję o odstąpieniu od umowy przez złożenie nieodwołanego oświadczenia (listownie lub w drodze korespondencji email).

W celu zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, należy nadać oświadczenie dotyczące odstąpienia przed upływem terminu do jego złożenia. Na wskazany adres poczty elektronicznej prześlemy bez zbędnej zwłoki potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przedłożonego zgodnie z zawartymi powyżej informacjami.

3.2 Skutki oświadczenia o odstąpieniu od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, łącznie z kosztami dostarczenia (jednakże z wyłączeniem kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia przez nas oferowany) bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności, chyba że w sposób wyraźny zgodziłeś się na inny sposób zwrotu płatności, w każdym wypadku nie ponosisz żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

Zwrot pieniędzy może zostać wstrzymany do czasu otrzymania zwracanych produktów lub też przedstawienia przez Ciebie dowodu zwrotu produktów, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zwracane produkty powinny zostać przesłane lub przekazane nam bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za zachowany jeżeli produkty zostaną odesłane przed upływem 14 dni. Będziesz zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktów.

Jesteś odpowiedzialny jedynie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z tych produktów innego niż zwykły użytek rzeczy zgodny z jej przeznaczeniem, charakterystyką i zasadami funkcjonowania.

Brak prawa do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie przysługuje w okolicznościach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub które mają krótki termin przydatności do spożycia. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy także produktów w zapieczętowanym opakowaniu, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, jeżeli zostały otwarte po dostarczeniu.

4. Ceny
Ceny w sklepie internetowym belgicadeweerdpolska.pl są podawane w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług w wysokości określonej ustawowo.

5. Minimalna wartość zamówienia / Koszty dostarczenia
Minimalną wartością zamówienia w sklepie internetowym belgicadeweerdpolska.pl (wartość produktów) stanowi kwota 0,01 zł. Znajduje to zastosowanie do normalnego dostarczenia na terenie kraju. Wartość produktów stanowi cenę wraz z należnym podatkiem od towarów i usług po odjęciu udzielonych zniżek oraz bez uwzględnienia kosztów dostarczenia.

6. Zwrot
Obok ustawowego prawa zwrotu masz także prawo do zwrotu produktów w terminie 45 dni, jeżeli nie spełniają one Twoich oczekiwań, przy czym do prawa zwrotu mają zastosowanie te same wyłączenia, które obowiązują w przypadku odstąpienia od umowy.

Jeżeli chcesz zwrócić produkty zamówione w sklepie internetowym belgicadeweerdpolska.pl, możesz dokonać ich zwrotu wybierając jeden z poniższych sposobów:

6.1 Sposoby zwrotu rzeczy zamówionych w sklepie internetowym belgicadeweerdpolska.pl oraz telefonicznie

6.1.1 Przekaż zwracane produkty bezpośrednio w oddziale kuriera, który dostarczył Ci produkty. Oddziały, punkty sprzedaży i pakowania w Twojej okolicy znajdziesz na stronach właściwego kuriera.

6.1.2 Przekaż zwracane produkty pracownikowi kuriera.

6.2 Specjalne warunki dotyczące zwrotu w przypadku dostarczenia przez spedytora
W przypadku zwrotu dużych produktów, takich jak np. akwaria, które muszą być dostarczone przez spedytora, prosimy o kontakt (od poniedziałku do soboty, od 8.00 do 17.00).

7. Warunki dostarczania
Dostarczanie produktów dokonywane jest tylko na terenie kraju.
Czas dostarczenia produktów w Polsce wynosi od 2 do 4 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia.

8. Dostępność produktów
Jeżeli dany produkt nie będzie dostępny, zostaniesz poinformowany o jego niedostępności niezwłocznie przed potwierdzeniem zamówienia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy. Dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone.

9. Płatności
Płatności za zamówione produkty można dokonać kartą kredytową, poprzez Przelewy24 lub PayPal. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru metody płatności w określonych przypadkach.

Bez względu na wybrany przez Ciebie sposób płatności, faktura do Twojego zamówienia zostanie przesłana na Twój adres poczty elektronicznej. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został przez Ciebie wskazany, faktura zostanie przesłana pocztą.

9.1 Płatności przez Przelewy24
Dokonując płatności zostaniesz przekierowany do systemu płatności internetowych Przelewy24. W portalu Przelewy24 należy wybrać bank świadczący na Twoją rzecz usługi bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej należy potwierdzić płatność za zamówione produkty oraz oczekiwać na ponowne przekierowanie na stronę sklepu internetowego belgicadeweerdpolska.pl, nie zamykając okna przeglądarki w portalu Przelewy24. Co do zasady płatność zostaje zaksięgowana na rachunku sklepu internetowego belgicadeweerdpolska.pl w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu przez portal Przelewy24.

9.2 Płatność kartą kredytową
W przypadku płatności kartą kredytową, obciążenie zostanie dokonane w terminie jednego tygodnia po nadaniu zamówienia. Możliwa jest płatność kartą VISA lub MasterCard.

9.3 Płatność za pobraniem
Płatność za pobraniem jest możliwa w przypadku zakupów na maksymalną kwotę 6500 PLN. Płatność jest uiszczana w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie wymaganej kwoty. Płatność może być uiszczona w gotówce lub  kartą kreditową. Prosimy o przygotowanie kwoty do zapłaty w przypadku płatności gotówką. W przypadku zwrotu zakupionych produktów, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu podania numeru konta bankowego, na który zwrócimy płatność. Zwrot płatności będzie miał miejsce po otrzymaniu zwróconych produktów.

10. Rękojmia
Jesteśmy zobowiązani dostarczyć zamówione produkty wolne od wad. Jeżeli jakikolwiek zamówiony produkt posiada wady, co oznacza między innymi uszkodzenia w transporcie, należy bezzwłocznie o tym fakcie poinformować nas lub też zgłosić to pracownikowi kuriera, który dostarczył produkt. Brak zgłoszenia powyższego nie ma wpływu na Twoje uprawnienia określone przepisami prawa, jednakże pomoże nam skierować roszczenie do kuriera, ubezpieczyciela lub też względem naszego dostawcy.
Do wad produktów powstałych w okresie rękojmi, znajdują zastosowanie przepisy prawa dotyczące rękojmi. Obejmują one, według Twego wyboru: prawo do usunięcia wad rzeczy lub prawo do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, a także – jeżeli spełnione są przesłanki ustawowe – dalsze roszczenia o obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. W przypadku realizacji uprawnienia do zgłoszenia roszczeń z tytułu wad rzeczy, prosimy o zachowanie poniższej procedury.

1. Wadliwe produkty powinny być przesłane do:
FHU Paweł Sławek
ul. Prężyńska 26b
48-200 Prudnik (Poland)

2. Obok przesyłanych produktów, prosimy o przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej zgłoszenia wystąpienia wad zawierającego następujące informacje: numer zamówienia, opis wady, zdjęcia produktu, na których uwidoczniona jest wada.

3. Sprawę rozstrzygniemy w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia istnienia wady. Jeżeli zawiadomienie o istnieniu wady jest uzasadnione i zostanie wybrany sposób załatwienia sprawy przez zwrot ceny zakupu, zostanie ona Ci zwrócona.

Jeżeli nie ustalono inaczej, ustawowe uprawnienie do zgłoszenia roszczeń z tytułu wad rzeczy podlega przepisom zawartym w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

W przypadku przyznania gwarancji, jej warunki wynikają z dokumentu gwarancji załączonego do zamówionych produktów. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być wykonywane bez uszczerbku dla uprawnień wynikających z rękojmi.

11. Odpowiedzialność
Odpowiadamy wobec Ciebie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wobec osób innych niż konsumenci, nasza odpowiedzialność ograniczona jest do rażącego niedbalstwa oraz wartości produktu, z którym odpowiedzialność jest związana.

12. Ochrona danych osobowych
W celu uzyskania informacji o sposobie i zakresie zbierania oraz przetwarzania danych osobowych, należy zapoznać się z Polityką Prywatności.

13. Prawa do zawartości strony www sklepu internetowego belgicadeweerdpolska.pl
Wszelkie prawa do zawartości umieszczonej na stronie www sklepu internetowego belgicadeweerdpolska.pl, w szczególności prawa do znaków towarowych i majątkowe prawa autorskie do treści stanowiących utwory, należą do nas lub naszych partnerów. Jesteś zobowiązany do przestrzegania tych praw i niekorzystania z zawartości strony www sklepu internetowego belgicadeweerdpolska.pl w jakimkolwiek zakresie poza korzystaniem związanym z wizytą w sklepie internetowym belgicadeweerdpolska.pl. W szczególności reprodukcja, korzystanie, rozpowszechnianie lub publikacja tej zawartości jest niedopuszczalna bez uprzedniej,
wyraźnej zgody, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Język umowy | Wybór prawa | Operator
Językiem umowy jest polski. Warunki Ogóle podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISC). Wybór prawa nie wpływa na stosowanie przepisów bezwzględnie obowiązujących właściwych dla Twojego miejsca zamieszkania w dacie zawarcia umowy.

Operatorem sklepu internetowego belgicadeweerdpolska.pl jest:

FHU Paweł Sławek
ul. Prężyńska 26b
48-200 Prudnik (Poland)

15. Zmiany Ogólnych Warunków
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach lub wydanie nowych Ogólnych Warunków w następujących przypadkach:

a. zmiana przepisów prawa,
b. zmiana warunków technicznych funkcjonowania sklepu internetowego,
c. zmiana warunków lub cen świadczonych przez osoby trzecie usług na naszą rzecz,
niezbędnych do działania sklepu internetowego,
d. zmiana w zakresie oferty produktów sklepu internetowego,
e. zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne naszego przedsiębiorstwa, w tym także zmiana podmiotu właścicielskiego.